Eeuwig Leven Instituut en Uitgeverij
... voor Mens en Ziel ...
Onderzoek Ervaringen Spirituele Stervensbegeleiding

Wat gebeurt er met de ziel als iemand sterft? Worden zielen geholpen tijdens het sterven?

Tussen juli 2015 en oktober 2016 heeft Yolanda Rijks onderzoek gedaan naar ervaringen met spirituele stervensbegeleiding (stervensbegeleiding waarbij de ziel centraal staat).

Door verhalen over 'energetisch wassen en kleden van de ziel' en het 'in de geest' meegaan met een stervende naar de andere kant van de dood wilde Yolanda de stelling "Sterven doe je zelf, maar nooit alleen" onderzoeken en indien mogelijk, bewijzen.

Ervaringen van Spirituele Stervensbegeleiding kunnen zijn:

 • Men heeft even meegekeken (het schouwen) tijdens de overgang van de ziel naar een andere dimensie.
 • Het daadwerkelijk begeleiden van een stervende op weg naar een nieuw thuis of het wegnemen van angst bij de stervende door in de geest aanwezig te zijn.
 • Ná het overlijden wordt soms door de overledene een beroep gedaan op iemand op aarde om te helpen de weg te vinden.

Voor dit onderzoek hebben zich aangemeld (meerdere antwoorden mogelijk):

 • verpleegkundigen (8x

 • vrijwilligers terminale zorg (8x

 • uitvaartverzorgers (5x

 • mediums (4x

 • nabestaanden (20x

 • stervensbegeleiders (8x

 • ervaringsdeskundigen (20x

die vóór, tijdens of na het sterven bewust of onbewust een ervaring met spirituele stervensbegeleiding hebben gehad.

Onderzoeksgebied: Nederland en België.

Belangstellenden hebben zich rechtstreeks via de website of via een verzoek op Facebook aangemeld.

Iedere aanmelder heeft een vragenlijst met 15 vragen via een mail toegestuurd gekregen. De vragenlijst is anoniem aangeboden, voorzien van een nummer.

Er waren vragen over de eerste ervaring en algemene vragen over o.a. geloofsbeleving en opleiding.

Aantal verstuurde vragenlijsten: 47

In april 2016 hebben alle deelnemers die nog geen antwoorden retour hadden gestuurd via een mail een herinnering ontvangen.

Aantal ingevulde, bruikbare vragenlijsten: 27

Conclusies:

 • Meer dan de helft (56%) van de deelnemers heeft een familielid begeleid

 • Van alle ervaringen was 48% vóór het sterven, 22% tijdens het sterven, 26% na het sterven

 • De aanwezigheid van entiteiten/lichtwezens wordt in 26% van de ervaringen gemeld

 • Er worden vooral positieve woorden gebruikt om de ervaring te omschrijven

 • De meeste deelnemers (78%) hebben de ervaring volledig bewust meegemaakt

 • De omgeving van de deelnemer stond in 74% van de gevallen positief tegenover de ervaring

 • De herinnering aan de eerste ervaring wordt vooral positief omschreven. De meest gegeven antwoorden zijn: Blij, Tevreden, Liefdevol, Mooi, Fijn, Vredig, Gelukkig, Dankbaar, Waardevol

 • 81% van de deelnemers heeft iets gedaan met de ervaring (gebruiken de ervaring tijdens het werk, hebben erover geschreven of verteld)

 • 89% van de deelnemers heeft geen opleiding stervensbegeleiding gevolgd

 • 52% geeft aan een andere spirituele opleiding gedaan te hebben

 • 70% van de deelnemers heeft meer ervaringen gehad met spirituele stervensbegeleiding

 • 93% heeft ooit een mystieke of andere spirituele ervaring gehad

 • 93% van de deelnemers gelooft in iets, waarbij 60% aangeeft in God te geloven

 • De geloofservaring is bij bijna 60% van de deelnemers verandert waarbij 62% van hen aangeeft dat het geloof zich na de ervaring heeft versterkt

 • De meeste deelnemers (70%) hebben zich positief uitgelaten over de vragen

 • 81% van de deelnemers wil direct meewerken aan een vervolgonderzoek

Wilt u meer weten over de volledige resultaten van dit onderzoek?

Neem dan contact op.

© Yolanda Rijks - Eeuwig Leven Instituut en Uitgeverij


Bestel hier: