Eeuwig Leven Instituut en Uitgeverij
... voor Mens en Ziel ...
Disclaimer

De informatie op deze website, onze producten en ons promotiemateriaal is met zorg samengesteld. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan het Eeuwig Leven Instituut niet garanderen dat de informatie op steeds actueel, volledig of correct is. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Het Eeuwig Leven Instituut is niet verantwoordelijk voor inhoud en functioneren van links waarnaar verwezen wordt.

Aan de op de website, producten en promotiemateriaal aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Het Eeuwig Leven Instituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt het Eeuwig Leven Instituut het op prijs dat zulke onjuistheden worden gemeld.

Het Eeuwig Leven Instituut behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website, producten en promotiemateriaal te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.